Flüge von Shanghai nach Frankfurt

Angebote für Flüge Shanghai-Frankfurt

 • von Shanghai [SHA]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  01.04.2023 - 01.06.2023
  LOT Polish Airlin…
  p.P. ab 1.319,00
 • von Shanghai [SHA]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  22.04.2023 - 27.04.2023
  LOT Polish Airlin…
  p.P. ab 1.319,00
 • von Shanghai [SHA]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  22.04.2023 - 27.04.2023
  LOT Polish Airlin…
  p.P. ab 1.321,00
 • von Shanghai [SHA]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  06.05.2023 - 30.05.2023
  LOT Polish Airlin…
  p.P. ab 1.365,00
 • von Shanghai [SHA]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  15.07.2023 - 25.07.2023
  LOT Polish Airlin…
  p.P. ab 1.422,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  29.12.2022 - 27.03.2023
  Scandinavian Airl…
  p.P. ab 1.568,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  09.02.2023 - 02.05.2023
  Scandinavian Airl…
  p.P. ab 1.573,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  24.11.2022 - 21.02.2023
  Scandinavian Airl…
  p.P. ab 1.580,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  24.11.2022 - 21.02.2023
  Scandinavian Airl…
  p.P. ab 1.581,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  01.12.2022 - 27.12.2022
  Scandinavian Airl…
  p.P. ab 1.668,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  01.12.2022 - 03.01.2023
  Scandinavian Airl…
  p.P. ab 1.668,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  01.12.2022 - 28.02.2023
  Scandinavian Airl…
  p.P. ab 1.681,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  01.12.2022 - 28.02.2023
  Scandinavian Airl…
  p.P. ab 1.681,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  07.11.2022 - 06.12.2022
  Lufthansa
  p.P. ab 1.711,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  08.11.2022 - 10.01.2023
  Swiss
  p.P. ab 1.744,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  22.11.2022 - 21.02.2023
  Swiss
  p.P. ab 1.762,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  23.11.2022 - 21.02.2023
  Lufthansa
  p.P. ab 1.851,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  05.01.2023 - 31.01.2023
  Lufthansa
  p.P. ab 1.880,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  19.11.2022 - 16.02.2023
  Finnair
  p.P. ab 1.885,00
 • von Shanghai [PVG]
  nach Frankfurt am Main [FRA]
  22.12.2022 - 21.03.2023
  Scandinavian Airl…
  p.P. ab 1.896,00