London 
ab 20
Bukarest 
ab 20
Reykjavik 
ab 203
Dubai 
ab 341
Alicante 
ab 105
Lamezia Terme 
ab 108